"ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ "ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 200  ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ದಿನಾಂಕ: 18-06-2023 ರಿಂದ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್: http://sevasindhugs.karnataka.gov.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

"ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ "ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತಗಳು/ವಿಧಾನ:


➤ ಹಂತ 1: 

ಮೊದಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸರ್ವರ್ ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

"ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
STEP 1

➤ ಹಂತ 2:

ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅಕೌಂಟ್ ಐಡಿ/ಆರ್. ಆರ್. ನಂಬರ್ ತುಂಬಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಭರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.
"ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
STEP 2

➤ ಹಂತ 3:

ನಂತರ ನೀವು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರೊ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರೋ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
"ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
STEP 3

➤ ಹಂತ 4:

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ನ್ನು ಭಾರ್ತಿ ಮಾಡಿ (ಬಾಡಿಗೆದಾರರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ತುಂಬಿ).
"ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
STEP 4

➤ ಹಂತ 5:

ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ತುಂಬಿದ ನಂತರ, ಆಧಾರನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.
"ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
STEP 5

➤ ಹಂತ 6:

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ  "ಘೋಷಣೆ" ಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು "I Agree" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
"ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
STEP 6

➤ ಹಂತ 7:

ನಂತರ ಒಟಿಪಿ ಪರದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಬಂಡ ಒಟಿಪಿ ಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ "VALIDATE" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
"ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
STEP 7


➤ ಹಂತ 8:

ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ "CAPTCHA" ಹಾಕಿ "SUBMIT" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
"ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
STEP 8


➤ ಹಂತ 9:

"SUBMIT" ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪ್ರತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

"ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
STEP 9

ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ "ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post