ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ

ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಗಟುಗಳು (English Riddles)

ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಒಗಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಕನ್ನಡ ಒಗಟುಗಳ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಗಟುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 'RIDDLES' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಇಂಗ್ಲೀಷ…

ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಡಬಲ್‌; 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ 29 ಶಿಫಾರಸುಗಳ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ!

ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನವನ್ನು (Teachers Pay Hike) ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 7ನೇ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (State Pay Commission) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘವು (Karnataka State Primary School Teachers Association) ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ …

Class 1-10 Programme of Work (Work Done) 2023-24 | Karnataka Board

2023 -24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲೆಂದು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯ ಪೂರೈಕೆ (Programme …

Load More
That is All